Bertil´s Tapetserar & Möbelbutik startades för 8 år sedan av mig Bertil Holber och det är jag som driver verksamheten. Jag har 1 års tapetserarutbildning genom Nääs utbildningscenter bakom mig. Att lära sig nya saker är mycket viktigt - därför säger jag aldrig nej till sådant som jag aldrig har gjort tidigare. Min åsikt är att man på så sätt får störst erfarenhet.

Jag vill att mina kunder skall känna att jag bryr mig och lyssnar på just dem. Det gäller i varje affärsrelation att ge kunden det stöd och de idéer som gäller för att kunden skall kunna bestämma sig och bli ”görnöjd”.

Bertil´s Tapetserar & Möbelbutik vänder sig till både privatpersoner och företag. Jag arbetar i Västsverige, dvs. Varberg i söder, Borås i öster, Strömstad i norr och Styrsö i väster.

Jag har varit med i Göteborgs - Posten under ”Jubilaren” när jag fyllde 50 år och dessutom har jag varit med i P4 Göteborg under ”Fixat” som är en programpunkt.

Reportage
Ur Göteborgs Posten »
Arbetsplatsreportage »

Referenser
• NK i Göteborg
• INPUT i Göteborg
• Gbg Stad
• Chalmers
• Christiane Inredningar